Your terms and conditions of use

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Shop.Zygadlo.info, prowadzony przez KL Zygadlo LTD w Wielkiej Brytanii (dalej zwany Sprzedający) prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową towarów, bez możliwości odbioru osobistego.
 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają VAT), podane są w funtach i złotych polskich, nie zawierają opłaty za ich wysyłkę.
 3. Klientem sklepu może zostać każda osoba fizyczna lub firma, dalej zwana Kupujący.

§2. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz jego pełną akceptacją przez Kupującego.
 2. Składając zamówienie, Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje potwierdzenie drogą elektroniczną.
 4. Kupujący oświadcza, że wpisywane przez niego dane w formularzu zamówienia są poprawne i prawidłowe oraz przyjmuje do wiadomości, że niekompletne lub niepoprawne dane adresowe mogą wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia bądź na decyzję o jego anulowaniu.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie:
  • przy przedpłacie – po pełnym zaksięgowani wpłaty przez system płatności internetowych (zależy od funkcjonowania systemu i wynosi od kilku minut do kilku godzin),
  • przy pobraniu (opłata przy odbiorze) – po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia (potwierdzamy w dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00).
 6. W nagłych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo przystąpienia do realizacji zamówienia z maksymalnie kilkudniowym opóźnieniem. Jest to sytuacja wyjątkowa i Kupujący jest o tym informowany na bieżąco.
 7. Wysyłka towarów odbywa się codziennie w dni robocze po godzinie 11:30.
 8. System automatycznie wystawia Fakturę VAT za zakupione produkty, dane niezbędne do jej wystawienia Kupujący podaje w odpowiednim formularzu zamówienia.

§3. Dostawa – warunki i koszty

 1. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego.
 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty.
 3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Klienci serwisu irydolog.pl, posiadające kupon darmowej dostawy, nie ponoszą kosztów wysyłki jeżeli wprowadzą kod ważnego kuponu w pierwszym kroku podsumowania zakupów.
 4. Opcje dostawy i koszty z nim związane Kupujący wybiera w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki zależy od wybranej formy płatności i wagi towaru – zostanie on obliczony automatycznie.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie paczki do Kupującego w wyniku otrzymania błędnego lub niekompletnego adresu dostawy.

§3. Formy płatności:

 1. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
  • przedpłata za pomocą kart płatniczych lub konta PayPal,
  • za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru.

§4. Zwrot, reklamacja, gwarancja

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271., art.2, pkt 1).
 2. W przypadku towarów fabrycznie uszkodzonych lub wadliwych, Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody spisanego w obecności doręczyciela.
 4. Sprzedający przyjmuje zwrot po spełnieniu przez Kupującego łącznie dwóch poniższych warunków:
  • poinformowanie Sprzedającego o chęci dokonania zwrotu za pomocą formularza kontaktowego,
  • odesłanie zakupionego towaru na adres korespondencyjny Sprzedającego. Paczka zwrotna powinna zawierać: oryginalny produkt, w nie naruszonym opakowaniu fabrycznym, dowód zakupu (faktura), wypełniony formularz zwrotu towaru oraz ewentualnie protokół szkody (przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w punkcie 3 tego paragrafu).
 5. Koszty wysyłki zwrotu ponosi Kupujący. Sprzedający nie odbiera przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem.
 6. Rozpatrzenie reklamacji i zwrot pieniężny za zakupiony towar następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu paczki.
 7. Zwroty pieniężne wykonywane są:
  • na konto PayPal Kupującego – bez dodatkowych opłat,
  • przekazem pocztowym – od zwracanej kwoty zostanie odjęta opłata umowna za dokonanie przekazu w wysokości 10,00 zł.
 8. Zwrot towaru wiąże się ze skasowaniem wszystkich rabatów zgromadzonych przez Kupującego.

§5. Polityka prywatności:

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne dla procesu realizacji zamówienia. Każdy kto poda swoje dane osobowe podczas: wysłania zapytań za pomocą formularza kontaktowego, składania zamówienia lub podpisania się na biuletyn informacyjny ma umożliwiony dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Sprzedający stosuje ze szczególną starannością odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym (niezgodnym z przepisami prawa) przetwarzaniem, na przykład przez osoby nieupoważnione.
 4. Niniejszy sklep internetowy może zawierać linki do innych stron. W związku z tym informujemy, że Sprzedający nie odpowiada za praktyki związane z ochroną danych osobowych stosowane przez twórców innych stron. Niniejsze oświadczenie odnosi się wyłącznie do informacji uzyskiwanych przy pomocy tej strony internetowej.
 5. Pytania dotyczące, polityki prywatności oraz korzystania ze strony www.shop.zygadlo.info należy kierować do Działu Obsługi za pomocą formularza kontaktowego.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość Sklepu internetowego Shop.Zygadlo.info nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego (k.c.). Jest jedynie zaproszeniem do składania ofert zgodnie z art. 71 k.c.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy k.c.
 3. Osoba korzystająca ze sklepu (przeglądając zawartość sklepu, wysyłając zapytania, rejestrując się, robiąc zakupy bez rejestracji, podpisując się na biuletyn informacyjny, pisząc recenzję i opinię) akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz jego zmian.
 5. Oprogramowanie sklepu i inne mechanizmy wykorzystywane przez serwis Shop.Zygadlo.info są własnością Sprzedającego lub są wykorzystywane na podstawie umów lub licencji i są chronione prawami autorskimi.
 6. Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.